รับสมัครงาน สำนักงานบางบอน

 • เจ้าหน้าที่ ERP อาวุโส สำนักงานบางบอน จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ Natthaporn.suk@redbullextra.com ,Chutinan.kla@redbullextra.com , nujaree.soo@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 02-415-0100 ต่อ ,1060,1174,1458

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ Natthaporn.suk@redbullextra.com ,Chutinan.kla@redbullextra.com , nujaree.soo@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 02-415-0100 ต่อ ,1060,1174,1458

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • เจ้าหน้าที่ Web Design (เฉพาะบุคคลทุพพลภาพเท่านั้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ Natthaporn.suk@redbullextra.com ,Chutinan.kla@redbullextra.com , nujaree.soo@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 02-415-0100 ต่อ ,1060,1174,1458

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • Telephone operator (เฉพาะบุคคลทุพพลภาพเท่านั้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ Natthaporn.suk@redbullextra.com ,Chutinan.kla@redbullextra.com , nujaree.soo@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 02-415-0100 ต่อ ,1060,1174,1458

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ Natthaporn.suk@redbullextra.com ,Chutinan.kla@redbullextra.com , nujaree.soo@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 02-415-0100 ต่อ ,1060,1174,1458

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • ผู้จัดการแผนกการตลาดช่องทางการค้า (ประจำสำนักงานบางบอน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ Natthaporn.suk@redbullextra.com ,Chutinan.kla@redbullextra.com , nujaree.soo@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 02-415-0100 ต่อ ,1060,1174,1458

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • เจ้าหน้าที่การตลาดช่องทางการค้าอาวุโส : Trade marketing จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ Natthaporn.suk@redbullextra.com ,Chutinan.kla@redbullextra.com , nujaree.soo@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 02-415-0100 ต่อ ,1060,1174,1458

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส : Software จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ Natthaporn.suk@redbullextra.com ,Chutinan.kla@redbullextra.com , nujaree.soo@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 02-415-0100 ต่อ ,1060,1174,1458

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • นักบัญชีอาวุโส : ลูกหนี้และการเงินรับ จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ Natthaporn.suk@redbullextra.com ,Chutinan.kla@redbullextra.com , nujaree.soo@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 02-415-0100 ต่อ ,1060,1174,1458

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • หัวหน้าทีมผลิต (ห้องผสมเครื่องดื่ม) ประจำโรงงานประเทศเวียดนาม จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ Natthaporn.suk@redbullextra.com ,Chutinan.kla@redbullextra.com , nujaree.soo@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 02-415-0100 ต่อ ,1060,1174,1458

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • นักบัญชีอาวุโส : บัญชีบริหารและงบประมาณ จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ Natthaporn.suk@redbullextra.com ,Chutinan.kla@redbullextra.com , nujaree.soo@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 02-415-0100 ต่อ ,1060,1174,1458

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558