รับสมัครงาน โรงงานปราจีนบุรี

 • เจ้าหน้าที่ ERP อาวุโส จำนวน 2 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ peempol.saw@redbullextra.com , wharee.cho@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 037-239-239 ต่อ 2700

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • จป.วิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ peempol.saw@redbullextra.com , wharee.cho@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 037-239-239 ต่อ 2700

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ peempol.saw@redbullextra.com , wharee.cho@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 037-239-239 ต่อ 2700

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • นักบัญชีต้นทุนอาวุโส จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ peempol.saw@redbullextra.com , wharee.cho@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 037-239-239 ต่อ 2700

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • หัวหน้าทีมคลังสินค้า จำนวน 3 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ peempol.saw@redbullextra.com , wharee.cho@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 037-239-239 ต่อ 2700

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • ผู้จัดการแผนก QA / QC จำนวน 2 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ peempol.saw@redbullextra.com , wharee.cho@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 037-239-239 ต่อ 2700

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • หัวหน้าทีมผลิต (ห้องผสมเครื่องดื่ม) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ peempol.saw@redbullextra.com , wharee.cho@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 037-239-239 ต่อ 2700

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • Employee Relation Officer จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ peempol.saw@redbullextra.com , wharee.cho@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 037-239-239 ต่อ 2700

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • วิศวกรประเมินราคา จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ peempol.saw@redbullextra.com , wharee.cho@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 037-239-239 ต่อ 2700

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ peempol.saw@redbullextra.com , wharee.cho@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 037-239-239 ต่อ 2700

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558
 • ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (IE) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ส่งใบสมัครงานมาที่ peempol.saw@redbullextra.com , wharee.cho@redbullextra.com
  ติดต่อสอบถาม โทร. 037-239-239 ต่อ 2700

  รายละเอียด
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2558