รูปการมอบทุนการศึกษาโรงงานปราจีนบุรี

รูปการมอบทุนการศึกษาโรงงานปราจีนบุรี

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด นำโดยคุณนิธิ เพ็งสุข ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงงานปราจีนบุรี เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร เข้ามอบทุนการศึกษา

รายละเอียด

มอบเงินสนับสนุนโครงการ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบเงินสนับสนุนโครงการ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมานี้ คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ตอบแทนสังคมไทยตามปณิธาน

รายละเอียด

มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)

มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)

คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ได้มอบเงิน 10 ล้านบาท ให้กับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในโครงการบูรณาการห้องสมุดของสถาบัน AIT

รายละเอียด

มอบเครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 730,000 บาท

มอบเครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 730,000 บาท

วันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณสมคิด รุจีปกรณ์ ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนมอบเครื่องมือทางการแพทย์

รายละเอียด

มอบการสนับสนุนพิธีเปิดโรงฝึกม้าหลวง

มอบการสนับสนุนพิธีเปิดโรงฝึกม้าหลวง

วันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คุณสมคิด รุจีปกรณ์ ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด มอบความสนับสนุนการจัดงานพิธีเปิดโรงฝึกม้าหลวง

รายละเอียด

มอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์

มอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.56 บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 2,980,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องไตเทียม(ฟอกเลือด) และเครื่องติดตามสัญญาณชีพขณะฟอกเลือด

รายละเอียด

มอบทุนการศึกษา พื้นที่ตำบลบางแตน

มอบทุนการศึกษา พื้นที่ตำบลบางแตน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณนิธิ เพ็งสุข ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงงาน ตัวแทนฝ่ายบริหาร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในโรงเรียนพื้นที่ตำบลบางแตน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่

รายละเอียด

มอบเงินสนับสนุนงานประเพณีบุญผะเหวด จ.ขอนแก่น

มอบเงินสนับสนุนงานประเพณีบุญผะเหวด จ.ขอนแก่น

คุณสมคิด รุจีปกรณ์ ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนงานประเพณี บุญผะเหวด

รายละเอียด

มอบอุปกรณ์กีฬาสถานีตำรวจ จ.ขอนแก่น

มอบอุปกรณ์กีฬาสถานีตำรวจ จ.ขอนแก่น

วันที่ 27 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา คุณสมคิด รุจีปกรณ์ ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับสถานี

รายละเอียด

มอบเงินบริจาคสนับสนุนครุภัณฑ์การแพทย์

มอบเงินบริจาคสนับสนุนครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่าน บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด โดยคุณสมคิด รุจีปกรณ์ ผู้จัดการแผนก กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคสนับสนุนครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา จ.เลย

มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา จ.เลย

วันที่ 28 มิถุนานยน 2558 ที่ผ่านมา คุณสมคิด รุจีปกรณ์ ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา

รายละเอียด

มอบการสนับสนุนช่วงเทศกาลสงกรานต์

มอบการสนับสนุนช่วงเทศกาลสงกรานต์

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ในส่วนงานของโรงงานจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินสนับสนุนให้กับหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบางแตน และอำเภอบ้านสร้าง ดังนี้

รายละเอียด