มอบเงินสนับสนุนโครงการ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบเงินสนับสนุนโครงการ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมานี้ คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ตอบแทนสังคมไทยตามปณิธาน

รายละเอียด

มอบเครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 730,000 บาท

มอบเครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 730,000 บาท

วันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณสมคิด รุจีปกรณ์ ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนมอบเครื่องมือทางการแพทย์

รายละเอียด

มอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์

มอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.56 บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 2,980,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องไตเทียม(ฟอกเลือด) และเครื่องติดตามสัญญาณชีพขณะฟอกเลือด

รายละเอียด

มอบเงินบริจาคสนับสนุนครุภัณฑ์การแพทย์

มอบเงินบริจาคสนับสนุนครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่าน บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด โดยคุณสมคิด รุจีปกรณ์ ผู้จัดการแผนก กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคสนับสนุนครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด