รูปการมอบทุนการศึกษาโรงงานปราจีนบุรี

รูปการมอบทุนการศึกษาโรงงานปราจีนบุรี

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด นำโดยคุณนิธิ เพ็งสุข ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงงานปราจีนบุรี เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร เข้ามอบทุนการศึกษา

รายละเอียด

มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)

มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)

คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ได้มอบเงิน 10 ล้านบาท ให้กับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในโครงการบูรณาการห้องสมุดของสถาบัน AIT

รายละเอียด

มอบการสนับสนุนพิธีเปิดโรงฝึกม้าหลวง

มอบการสนับสนุนพิธีเปิดโรงฝึกม้าหลวง

วันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คุณสมคิด รุจีปกรณ์ ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด มอบความสนับสนุนการจัดงานพิธีเปิดโรงฝึกม้าหลวง

รายละเอียด

มอบทุนการศึกษา พื้นที่ตำบลบางแตน

มอบทุนการศึกษา พื้นที่ตำบลบางแตน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณนิธิ เพ็งสุข ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงงาน ตัวแทนฝ่ายบริหาร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในโรงเรียนพื้นที่ตำบลบางแตน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่

รายละเอียด

มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา จ.เลย

มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา จ.เลย

วันที่ 28 มิถุนานยน 2558 ที่ผ่านมา คุณสมคิด รุจีปกรณ์ ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา

รายละเอียด