มอบเงินสนับสนุนงานประเพณีบุญผะเหวด จ.ขอนแก่น

มอบเงินสนับสนุนงานประเพณีบุญผะเหวด จ.ขอนแก่น

คุณสมคิด รุจีปกรณ์ ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนงานประเพณี บุญผะเหวด

รายละเอียด

มอบการสนับสนุนช่วงเทศกาลสงกรานต์

มอบการสนับสนุนช่วงเทศกาลสงกรานต์

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ในส่วนงานของโรงงานจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินสนับสนุนให้กับหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบางแตน และอำเภอบ้านสร้าง ดังนี้

รายละเอียด