ผลผลิตลดลง ที่มาของวิกฤติอาหารเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น

ผลผลิตลดลง ที่มาของวิกฤติอาหารเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น

ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกมีจำกัด กลายเป็นปัญหาที่เริ่มซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ยิ่งการเพาะปลูกเปลี่ยนไปเป็นแบบ ระบบเกษตรกรรมพืชเดี่ยว (Monoculture)

รายละเอียด >>
ระบบเกษตรเชิงเดี่ยว ต้นทางของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

ระบบเกษตรเชิงเดี่ยว ต้นทางของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

การที่โลกกำลังพัฒนาทำให้ประชากรเพิ่มมากขึ้น วิถีชีวิตของมนุษย์จึงเริ่มเปลี่ยนไป เกษตรกรรมแบบเดิมๆ ที่ทำแบบแค่พอมีพอกินก็เริ่มขยายออกไปสู่การทำเพื่อการพาณิชย์

รายละเอียด

วิกฤติการณ์อาหารโลก ผลกระทบระยะยาวที่สากลโลกต้องให้ความสนใจ

วิกฤติการณ์อาหารโลก ผลกระทบระยะยาวที่สากลโลกต้องให้ความสนใจ

เมื่อประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น การใช้ทรัพยากรก็มากขึ้นตาม การผลิตและแปรรูปทรัพยากรเพื่อการอุปโภคบริโภคก็เพิ่มมากขึ้น 1 ในทรัพยากรที่ถูกใช้ไปอย่างมากมายมหาศาลก็คือ น้ำมัน

รายละเอียด

เกษตรยั่งยืน หนทางสู่การอยู่รอดของประชากรโลกในอนาคต

เกษตรยั่งยืน หนทางสู่การอยู่รอดของประชากรโลกในอนาคต

เมื่อวิกฤติอาหารโลกเริ่มส่งผลให้ได้เห็นประจักษ์แล้วในหลายๆ ประเทศ ทำให้เกิดความสนใจและใส่ใจในการหาทางแก้ปัญหาร่วมกันในระดับสากล แนวคิดการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนจึงได้เกิดขึ้น

รายละเอียด

เกษตรสมัยใหม่ กับทรัพยากรทางอาหารที่เริ่มถดถอย

เกษตรสมัยใหม่ กับทรัพยากรทางอาหารที่เริ่มถดถอย

เป็นที่เข้าใจกันดี ว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วในยุคหลัง พ.ศ. 2493 หรือที่เรียกว่า Population Boom (Baby Boom) เป็นผลสืบเนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ประชากรกับทรัพยากร การเพิ่มลดที่สวนทางกัน

ประชากรกับทรัพยากร การเพิ่มลดที่สวนทางกัน

ตั้งแต่โลกเริ่มรู้จักการแพทย์และสาธารณสุขยุคใหม่ อัตราการเสียชีวิตก็ค่อยๆ ลดลง เพราะเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ ทำให้มนุษย์อยู่รอดได้มากขึ้น

รายละเอียด