ร่วมสนับสนุน ภูมิปัญญาวิถีไทย<br/>ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์
0 0 0 0
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2558 บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม" (CSR-DIW Continuous) ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย จ.เชียงใหม่

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย จ.เชียงใหม่

โครงการกระทิงแดง สปิริต โดยบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เห็นถึงความสำคัญของแนวคิด และการทำงานของเครือข่ายภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนสังคมในประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างโครงการกระทิงแดง สปิริต และสวนบัวชมพู ณ จอมคีรี จัดกิจกรรม “ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย (ภาคเหนือ)” จ.เชียง

กระทิงแดงหนุนเกษตรอินทรีย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

ความยั่งยืน

กระทิงแดงหนุนเกษตรอินทรีย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

กลุ่มธุรกิจกระทิงแดงเดินหน้า สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปักหมุดพื้นที่รอบโรงงาน 13 หมู่บ้าน ใน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี หาแนวร่วมเสริมภูมิชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์ ผนึกภาคีเครือข่ายเกษตรกร ตั้งเป้าปี 2559 เกิดวิสาหกิจชุมชนต้นแบบบ้านบางแตนสู่วิถียั่งยืน "สมคิด รุจีปกรณ์" ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มธุรกิจกระทิงแดง กล่าวในงานกิจกรรมจุดพลังเปลี่ยนแนวคิดสู่เกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน ที่จัด

รูปการมอบทุนการศึกษาโรงงานปราจีนบุรี

การศึกษา

รูปการมอบทุนการศึกษาโรงงานปราจีนบุรี

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด นำโดยคุณนิธิ เพ็งสุข ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงงานปราจีนบุรี เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร เข้ามอบทุนการศึกษา