เชื่อมโยงอาหารปลอดภัย วิถีไทย วิถีอินทรีย์
VTR เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน
ร่วมสนับสนุน ภูมิปัญญาวิถีไทย<br/>ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์
0 0 0 0 0
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2558 บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม" (CSR-DIW Continuous) ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

อนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน สร้างรากฐานอาหารที่มั่นคง

ข่าวสาร/กิจกรรม

อนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน สร้างรากฐานอาหารที่มั่นคง

“อ่าวสิเกา” เป็นอ่าวขนาดเล็กอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอสิเกา เป็นเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ มีสภาพพื้นที่ที่เป็นทั้งป่าชายเลน หาดเลน และหาดทราย อีกทั้งยังมีคลองอีกหลายสายเชื่อมลงสู่ทะเล ทำให้เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล รวมไปถึงระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในบริเวณนั้น ไม่ว่าจะเป็นหญ้าทะเล สาหร่าย หินก้อน ปะการังน้ำตื้น ทั้งเป็นแหล่งทำมาหากินที่สำคัญของ

กระทิงแดงหนุนเกษตรอินทรีย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

ความยั่งยืน

กระทิงแดงหนุนเกษตรอินทรีย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

กลุ่มธุรกิจกระทิงแดงเดินหน้า สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปักหมุดพื้นที่รอบโรงงาน 13 หมู่บ้าน ใน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี หาแนวร่วมเสริมภูมิชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์ ผนึกภาคีเครือข่ายเกษตรกร ตั้งเป้าปี 2559 เกิดวิสาหกิจชุมชนต้นแบบบ้านบางแตนสู่วิถียั่งยืน "สมคิด รุจีปกรณ์" ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มธุรกิจกระทิงแดง กล่าวในงานกิจกรรมจุดพลังเปลี่ยนแนวคิดสู่เกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน ที่จัด

รูปการมอบทุนการศึกษาโรงงานปราจีนบุรี

การศึกษา

รูปการมอบทุนการศึกษาโรงงานปราจีนบุรี

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด นำโดยคุณนิธิ เพ็งสุข ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงงานปราจีนบุรี เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร เข้ามอบทุนการศึกษา