เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน จ.พิจิตร

เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน จ.พิจิตร

ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.พิจิตร และวิชชาลัยชาวนาพิจิตร เสาร์ที่ 10 – อาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560

รายละเอียด

 กิจกรรมอาหารปลอดภัย หัวใจอินทรีย์ วิถียั่งยืน จ.ยโสธร

กิจกรรมอาหารปลอดภัย หัวใจอินทรีย์ วิถียั่งยืน จ.ยโสธร

ข้าวเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวันของใครหลายๆ คน แต่จะมีกี่คนที่จะทราบว่าข้าวที่รับประทานอยู่นั้นคือสายพันธุ์อะไร มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด มีวิธีการปลูกอย่างไร ปลูกที่ไหน ราคาที่เราซื้อคุ้มค่าหรือเปล่า ซึ่งน่าจะมีน้อยคนที่จะตั้งคำถามและหาข้อมูลอย่างเพียงพอ ยิ่งในปัจจุบันเกิดกระแสการรักสุขภาพมากขึ้น “ข้าวอินทรีย์

รายละเอียด

อนุรักษ์ปากน้ำปราณ ประมงพื้นบ้านที่ยั่งยืน ปี 2

อนุรักษ์ปากน้ำปราณ ประมงพื้นบ้านที่ยั่งยืน ปี 2

แหล่งอาหารทะเลชื่อดังใกล้เมืองกรุงที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่คุณค่าเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยหากเทียบกับสิ่งที่ท้องทะเลปราณบุรีมอบให้กับผู้คนที่หากินตลอดแนวชายฝั่งทะเล จากปัญหาการขาดความรับผิดชอบในการทำประมงส่งผลให้แหล่งทรัพยากรทะเลแห่งนี้เริ่มประสบปัญหาความขาดแคลน ชุมชนจึงต้องหาวิธีที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับแหล่งทำกินของตัวเองและแหล่งอาหารของผู้คน จน

รายละเอียด

อนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน สร้างรากฐานอาหารที่มั่นคง

อนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน สร้างรากฐานอาหารที่มั่นคง

“อ่าวสิเกา” เป็นอ่าวขนาดเล็กอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอสิเกา เป็นเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ มีสภาพพื้นที่ที่เป็นทั้งป่าชายเลน หาดเลน และหาดทราย อีกทั้งยังมีคลองอีกหลายสายเชื่อมลงสู่ทะเล ทำให้เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล รวมไปถึงระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในบริเวณนั้น ไม่ว่าจะเป็นหญ้าทะเล สาหร่าย หินก้อน ปะการังน้ำตื้น ทั้งเป็นแหล่งทำมาหากินที่สำคัญของ

รายละเอียด

ตลาดอินทรีย์ วิถียั่งยืน คืนความสมบูรณ์สู่วัฏจักรอาหาร

ตลาดอินทรีย์ วิถียั่งยืน คืนความสมบูรณ์สู่วัฏจักรอาหาร

เป็นเรื่องที่เถียงไม่ได้ ว่าปัจจุบันนี้โลกของเราเริ่มเปลี่ยนไปมาก จากยุคที่ผ่านมา เราใช้ทั้งสารอนินทรีย์ การตัดแต่งพันธุกรรม และอื่นๆ อีกมากมายที่ฝืนกระบวนการธรรมชาติ รวมทั้งการไม่ใส่ใจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอาหารขึ้น เนื่องจากอาหารเป็นพิษ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย รวมทั้งระบบนิเวศที่เอื้อต่อการกำเนิดแหล่งอาหารถูกทำลายลงจนเกิดวิกฤตอาหารขึ้นในหลายๆ พื้น

รายละเอียด

กระทิงแดง จัดต่อเนื่องกิจกรรม “ตลาดอินทรีย์ วิถียั่งยืน”

กระทิงแดง จัดต่อเนื่องกิจกรรม “ตลาดอินทรีย์ วิถียั่งยืน”

กระทิงแดง จัดต่อเนื่องกิจกรรม “ตลาดอินทรีย์ วิถียั่งยืน” เริ่มจากจุดเล็กๆ ในองค์กร สู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืน “เกิดเป็นคนไทยต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” ปณิธานของคุณเฉลียว อยู่วิทยา ที่มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสังคมในทุกๆ มิติ โดยเฉพาะความมั่นคงทางด้านอาหาร และสืบเนื่องมาจากการเกิดวิกฤตของอาหารโลกที่ลามมาถึงคนไทย ดังนั้น การร่วมมือทางเกษตรกรรมไทยให้มีความยั่งยืน เป็นสิ่งที่กระทิงแดงพยายามขับเคลื่อนเสมอมา

รายละเอียด

From Giving to Creating Sustainability

From Giving to Creating Sustainability

Social responsibility is not the mandate of business since successful business leads to strong society. We, therefore, put the importance on social responsibility in various dimensions such as capacity building of staff members, equitable salary and welfare, producing process with no environmental affect.

รายละเอียด

ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย จ.เชียงใหม่

ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย จ.เชียงใหม่

โครงการกระทิงแดง สปิริต โดยบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เห็นถึงความสำคัญของแนวคิด และการทำงานของเครือข่ายภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนสังคมในประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างโครงการกระทิงแดง สปิริต และสวนบัวชมพู ณ จอมคีรี จัดกิจกรรม “ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย (ภาคเหนือ)” จ.เชียง

รายละเอียด

ปลูกป่าใต้ทะเล ช่วยชาวเลรักษ์พะยูน

ปลูกป่าใต้ทะเล ช่วยชาวเลรักษ์พะยูน

กลับมาอีกครั้งกับภารกิจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี กับกิจกรรม “ปลูกป่าใต้ทะเล ช่วยชาวเลรักษ์พะยูน” ไม่เพียงมุ่งเน้นแค่การพัฒนาพื้นที่หญ้าทะเล ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพะยูนเท่านั้น ยังรวมไปถึงการปลูกป่าชายเลนตามแนวชายฝั่ง การสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กกลางทะเล และร่วมเป็นกำลังใจให้กับชุมชนท้องถิ่นที่ยังคงทำหน้าที่ผู้ดูแลระบบนิเวศชายฝั่งอย่างสุดกำลัง

รายละเอียด

รู้ภาษามือ อ่านภาษาตา สู่ภาษาใจ ปี 3

รู้ภาษามือ อ่านภาษาตา สู่ภาษาใจ ปี 3

โครงการกระทิงแดง สปิริต ร่วมกับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น นำอาสาสมัครที่มีความสนใจและมีหัวใจที่เปิดกว้างมาเรียนรู้โลกที่ไร้ซึ่งเสียงแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยงาม มาร่วมสร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับในข้อแตกต่างของกันและกัน เพื่อสังคมที่น่าอยู่ และเพื่อโลกที่สวยงาม

รายละเอียด

สร้างอาหารให้สัตว์ป่า สู่ความสมดุลที่ยั่งยืน

สร้างอาหารให้สัตว์ป่า สู่ความสมดุลที่ยั่งยืน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นพื้นที่ป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประมาณ 1,821,728 ไร่ มีความหลากหลายของธรรมชาติ ทรัพยากรยังคงความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำของ 2 แม่น้ำที่สำคัญ ก็คือ แม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณบุรี

รายละเอียด

มอบการสนับสนุนพิธีเปิดโรงฝึกม้าหลวง

มอบการสนับสนุนพิธีเปิดโรงฝึกม้าหลวง

วันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คุณสมคิด รุจีปกรณ์ ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด มอบความสนับสนุนการจัดงานพิธีเปิดโรงฝึกม้าหลวง โดยมี พล.ต.ต.ภานุรัตน์ หลักบุญ ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

รายละเอียด

มอบทุนการศึกษา พื้นที่ตำบลบางแตน 06/07/2558

มอบทุนการศึกษา พื้นที่ตำบลบางแตน 06/07/2558

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณนิธิ เพ็งสุข ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงงาน ตัวแทนฝ่ายบริหาร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในโรงเรียนพื้นที่ตำบลบางแตน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่

รายละเอียด

มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา จ.เลย

มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา จ.เลย

คุณสมคิด รุจีปกรณ์ ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้กับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

รายละเอียด

งานประกาศรางวัลชนะเลิศ โครงการกระทิงแดง U Project ปี2

งานประกาศรางวัลชนะเลิศ โครงการกระทิงแดง U Project ปี2

ผ่านมาแล้ว กับงานประกาศรางวัลชนะเลิศ โครงการกระทิงแดง U project ปี2 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความตื่นเต้น สนุกสนาน ที่ได้ร่วมลุ้นรางวัลต่างๆ ไปพร้อมกันน้องๆ นิสิต นักศึกษา ทั้ง 20 โครงการ

รายละเอียด

มอบอุปกรณ์กีฬาสถานีตำรวจ จ.ขอนแก่น

มอบอุปกรณ์กีฬาสถานีตำรวจ จ.ขอนแก่น

คุณสมคิด รุจีปกรณ์ ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับสถานีตำรวจ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนต่อไป

รายละเอียด

วิถีปากพญา อนุรักษ์โลมาอย่างยั่งยืน

วิถีปากพญา อนุรักษ์โลมาอย่างยั่งยืน

ประมงพื้นบ้านเป็นอีกหนึ่งอาชีพในวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งทะเลที่มีความเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ยังส่งผลต่อรายได้และความสุขของคนในชุมชนการลุกขึ้นมาร่วมกันสร้างกระบวนการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนของตนเองจึงมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่งผลให้เกิดเป็นแนวทางและยุทธศาสตร์ต่างๆมากมายในการที่จะฟื้นฟูดูแลทดแทนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

รายละเอียด